IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(7088) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Skärgölen 70882008-07-25Programområde sötvatten10C2008/06214-06223Abborre517.966.7Muskel  0.640.0402 0.0107b0.00916b  
Skärgölen 70882009-08-15Programområde sötvatten10C2009/10653-10662Abborre312.322.4Muskel  0.660.063 0.0106b0.0091b  
Skärgölen 70882009-09-05Programområde sötvatten10C2009/10643-10652Abborre416.451.8Muskel 0.210.550.0367 0.0102b0.0087b  
Skärgölen 70882007-08-13Programområde sötvatten1C2007/06672Abborre516.853.2Muskel  0.630.0241 0.00473b0.00946b  
Skärgölen 70882007-08-13Programområde sötvatten1C2007/06673Abborre518.259.1Muskel  0.620.0273 0.00482b0.00965b  
Skärgölen 70882007-08-13Programområde sötvatten1C2007/06674Abborre519.076.3Muskel  0.710.0121 0.00421b0.00841b  
Skärgölen 70882007-08-13Programområde sötvatten1C2007/06675Abborre518.063.7Muskel  0.660.0214 0.00453b0.00906b  
Skärgölen 70882007-08-13Programområde sötvatten1C2007/06676Abborre617.155.2Muskel  0.600.0261 0.00496b0.00992b  
Skärgölen 70882007-08-13Programområde sötvatten1C2007/06677Abborre618.265.8Muskel  0.750.0155 0.00398b0.00797b  
Skärgölen 70882007-08-13Programområde sötvatten1C2007/06678Abborre517.664.1Muskel  0.650.0465 0.00459b0.00917b  
Skärgölen 70882007-08-13Programområde sötvatten1C2007/06679Abborre517.763.6Muskel  0.710.0272 0.00423b0.00846b  
Skärgölen 70882010-08-15Programområde sötvatten10C2010/02364-02373Abborre414.739.1Muskel  0.610.0356 0.0055b0.0082b  
Skärgölen 70882010-08-15Programområde sötvatten10C2010/02374-02383Abborre415.243.2Muskel  0.650.039 0.0062b0.0093b  
Skärgölen 70882011-08-04Programområde sötvatten12C2011/03949-03960Abborre517.256.6Muskel  0.690.031 0.005b0.008b  
Skärgölen 70882011-08-04Programområde sötvatten12C2011/03961-03972Abborre416.349.3Muskel  0.690.027 0.006b0.008b  
Skärgölen 70882012-07-26Programområde sötvatten12C2012/02179-02190Abborre635.071.0Muskel  0.480.0371 0.0061b0.0091b  
Skärgölen 70882012-07-26Programområde sötvatten12C2012/02191-02202Abborre538.064.0Muskel  0.600.0383 0.0051 0.0075b  
Skärgölen 70882013-08-02Programområde sötvatten12C2013/01405-01416Abborre516.650.8Muskel  0.680.0386 0.0058b0.0087b  
Skärgölen 70882013-08-02Programområde sötvatten12C2013/01417-01428Abborre514.935.3Muskel  0.720.0483 0.0058b0.0087b  
Skärgölen 70882014-08-29Programområde sötvatten12C2014/00831-00842Abborre516.047.4Muskel  0.700.029 0.0057b0.0086b  
Skärgölen 70882014-08-29Programområde sötvatten12C2014/00843-00854Abborre515.241.7Muskel  0.690.0287 0.0058b0.0087b  
Skärgölen 70882015-08-01Programområde sötvatten12C2015/03117-03128Abborre418.058.0Muskel  0.540.046 0.006b0.009b  
Skärgölen 70882015-08-01Programområde sötvatten12C2015/03129-03140Abborre517.350.1Muskel  0.560.033 0.006b0.008b  
Skärgölen 70881981-09-21Programområde sötvatten1C1981/03572Abborre419.896.6Muskel 21.60.841.53     1.38 
Skärgölen 70881981-09-21Programområde sötvatten1C1981/03573Abborre314.633.0Muskel  0.840.78     0.7 
Skärgölen 70881981-09-21Programområde sötvatten1C1981/03574Abborre314.537.7Muskel 21.50.743.24     2.92 
Skärgölen 70881981-09-21Programområde sötvatten1C1981/03575Abborre415.138.5Muskel 22.20.770.67     0.6 
Skärgölen 70881981-09-21Programområde sötvatten1C1981/03576Abborre415.135.2Muskel 22.10.820.95     0.86 
Skärgölen 70881981-09-21Programområde sötvatten1C1981/03577Abborre314.936.5Muskel 21.10.750.42     0.38 
Skärgölen 70881981-09-21Programområde sötvatten1C1981/03578Abborre313.526.2Muskel  0.750.45     0.41 
Skärgölen 70881981-09-21Programområde sötvatten1C1981/03579Abborre314.330.0Muskel  0.700.43     0.39 
Skärgölen 70881981-09-21Programområde sötvatten1C1981/03580Abborre314.432.0Muskel  0.730.66     0.59 
Skärgölen 70881982-09-13Programområde sötvatten1C1982/03652Abborre416.752.5Muskel  0.840.14 0.02   0.14 
Skärgölen 70881982-09-13Programområde sötvatten1C1982/03653Abborre417.969.5Muskel  0.750.07 0.02   0.08 
Skärgölen 70881982-09-13Programområde sötvatten1C1982/03654Abborre420.393.8Muskel  0.780.06 0.01   0.06 
Skärgölen 70881982-09-13Programområde sötvatten1C1982/03655Abborre416.855.0Muskel  0.810.1 0.01   0.1 
Skärgölen 70881982-09-13Programområde sötvatten1C1982/03656Abborre417.562.9Muskel  0.800.09 0.02   0.1 
Skärgölen 70881982-09-19Programområde sötvatten1C1982/03657Abborre416.551.4Muskel  0.790.12 0.03   0.14 
Skärgölen 70881982-09-19Programområde sötvatten1C1982/03658Abborre416.851.1Muskel  0.880.14 0.03   0.15 
Skärgölen 70881982-09-19Programområde sötvatten1C1982/03659Abborre312.923.9Muskel  0.820.12 0.02   0.13 
Skärgölen 70881982-09-19Programområde sötvatten1C1982/03660Abborre414.840.3Muskel  0.760.1 0.03   0.12 
Skärgölen 70881982-09-19Programområde sötvatten1C1982/03661Abborre315.742.1Muskel  0.770.11 0.02   0.12 
Skärgölen 70881983-09-04Programområde sötvatten1C1983/03225Abborre213.628.8Muskel  0.750.1 0.03   0.12 
Skärgölen 70881983-09-04Programområde sötvatten1C1983/03226Abborre315.038.4Muskel  0.760.09 0.02   0.1 
Skärgölen 70881983-09-04Programområde sötvatten1C1983/03227Abborre415.546.6Muskel  0.810.06 0.01   0.06 
Skärgölen 70881983-09-04Programområde sötvatten1C1983/03228Abborre314.837.5Muskel  0.760.09 0.02   0.1 
Skärgölen 70881983-09-04Programområde sötvatten1C1983/03229Abborre314.335.0Muskel  0.800.12 0.03   0.14 
Skärgölen 70881983-09-04Programområde sötvatten1C1983/03230Abborre414.633.3Muskel  0.610.12 0.02   0.13 
Skärgölen 70881983-09-04Programområde sötvatten1C1983/03231Abborre213.831.9Muskel  0.730.07 0.01   0.07 
Skärgölen 70881983-09-04Programområde sötvatten1C1983/03232Abborre213.729.7Muskel  0.810.12 0.02   0.13 
12