IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6721) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Allgjuttern 67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01848Abborre417.653.88Muskel 20.10.640.211 0.0143 0.0355 0.261 
Allgjuttern 67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01849Abborre518.364.28Muskel 19.70.600.201 0.016 0.0334 0.251 
Allgjuttern 67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01850Abborre418.055.09Muskel 18.70.630.122 0.0111b0.0204 0.142 
Allgjuttern 67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01851Abborre517.252.25Muskel 20.10.760.158 0.01 0.02 0.188 
Allgjuttern 67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01853Abborre518.865.68Muskel 210.700.108 0.0117 0.0147 0.134 
Allgjuttern 67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01854Abborre517.252.18Muskel 20.50.740.12 0.00944b0.0167 0.137 
Allgjuttern 67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01855Abborre618.264.23Muskel 20.40.730.119 0.0102 0.0124 0.142 
Allgjuttern 67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01856Abborre519.069.9Muskel 20.50.600.245 0.0289 0.0373 0.312 
Allgjuttern 67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01857Abborre519.067.55Muskel 19.50.540.138 0.0131b0.0198 0.158 
Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01910Abborre420.888.9Muskel  0.550.45 0.0351 0.0496 0.535 
Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01911Abborre519.874.64Muskel  0.670.17 0.0124 0.0409 0.224 
Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01912Abborre419.271.84Muskel  0.620.162 0.0228 0.0246 0.209 
Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01913Abborre419.875.78Muskel  0.530.238 0.0176 0.0347 0.291 
Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01914Abborre418.463.39Muskel  0.560.132 0.0124b0.019 0.151 
Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01915Abborre419.470.66Muskel  0.570.112 0.0124b0.0281 0.14 
Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01916Abborre520.277.45Muskel  0.550.262 0.0202 0.0657 0.348 
Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01917Abborre318.259.8Muskel  0.590.144 0.0119b0.031 0.175 
Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01918Abborre419.369.96Muskel  0.560.0913 0.0126b0.0275 0.119 
Allgjuttern 67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01919Abborre416.845.69Muskel  0.580.352 0.0301 0.0447 0.427 
Allgjuttern 67212007-08-15Programområde sötvatten10C2007/01500-01509Abborre417.347.5Muskel  0.660.09 0.0106b0.0142   
Allgjuttern 67212013-09-30Programområde sötvatten12C2013/02570-02581Abborre415.839.2Muskel  0.790.128 0.006b0.009b