IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6718) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Krankesjön 67182008-08-20Programområde sötvatten10C2008/01155-01164Abborre318.371.6Muskel  0.500.308 0.0272 0.0106   
Krankesjön 67182009-08-20Programområde sötvatten10C2009/00505-00514Abborre317.363.0Muskel 0.20.470.343 0.0287 0.0106b  
Krankesjön 67182009-08-20Programområde sötvatten10C2009/00515-00524Abborre315.645.5Muskel  0.520.241 0.0229 0.0115b  
Krankesjön 67182010-09-03Programområde sötvatten10C2010/02002-02011Abborre316.858.8Muskel  0.440.177 0.0168 0.0097b  
Krankesjön 67182011-08-21Programområde sötvatten12C2011/02878-02889Abborre317.457.9Muskel  0.390.423 0.031 0.011b  
Krankesjön 67182011-08-21Programområde sötvatten12C2011/02890-02901Abborre316.247.9Muskel  0.410.508 0.038 0.011b  
Krankesjön 67182012-08-22Programområde sötvatten12C2012/00603-00614Abborre4100.960.1Muskel  0.360.429 0.035 0.0105b  
Krankesjön 67182012-08-22Programområde sötvatten12C2012/00615-00626Abborre381.741.8Muskel  0.320.438 0.0314 0.0114b  
Krankesjön 67182013-08-29Programområde sötvatten12C2013/00618-00629Abborre315.944.7Muskel  0.440.397 0.0165 0.0097b  
Krankesjön 67182013-08-29Programområde sötvatten12C2013/00630-00641Abborre315.542.1Muskel  0.410.302 0.0178 0.0103b  
Krankesjön 67182014-08-13Programområde sötvatten12C2014/00368-00379Abborre416.450.1Muskel  0.520.555 0.0291 0.0114b  
Krankesjön 67182014-08-13Programområde sötvatten12C2014/00380-00391Abborre416.449.7Muskel  0.500.545 0.0283 0.012b  
Krankesjön 67182015-08-12Programområde sötvatten12C2015/00797-00808Abborre316.859.0Muskel  0.440.288 0.025 0.011b  
Krankesjön 67182015-08-12Programområde sötvatten12C2015/00809-00820Abborre316.351.6Muskel  0.380.212 0.022 0.01b