IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6132) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Sännen 61322007-08-29Programområde sötvatten10C2007/01052-01061Abborre617.349.3Muskel  0.440.434 0.0295 0.0136b  
Sännen 61322013-08-27Programområde sötvatten12C2013/00514-00525Abborre616.239.0Muskel  0.580.257 0.0153 0.0121b