IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(5747) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Stora Envättern 57472007-09-26Programområde sötvatten10C2007/01794-01803Abborre516.139.9Muskel  0.830.0514 0.00838b0.00719b  
Stora Envättern 57472013-10-03Programområde sötvatten12C2013/02597-02608Abborre616.039.8Muskel  0.560.0902 0.0074 0.0101b