IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(5344) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02336Abborre416.441.74Muskel 18.80.560.0696   0.0127 0.0824 
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02337Abborre416.851.84Muskel 19.40.600.0506   0.00821 0.0588 
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02338Abborre417.149.56Muskel 18.90.570.0446   0.00708 0.0517 
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02339Abborre617.455.28Muskel 20.80.620.0855   0.0132 0.0987 
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02340Abborre517.147.65Muskel 20.60.690.0836   0.0133 0.0969 
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02342Abborre416.245.02Muskel 200.620.0352   0.00519 0.0403 
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02343Abborre717.451.48Muskel 18.80.590.141   0.0198 0.161 
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02344Abborre716.347.17Muskel 18.50.470.0836   0.0125 0.096 
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02345Abborre516.144.92Muskel 20.10.680.0641   0.00869 0.0728 
Fiolen 53442007-08-22Programområde sötvatten10C2007/01152-01161Abborre416.546.0Muskel  0.610.0383 0.0116b0.00992b  
Fiolen 53442013-08-29Programområde sötvatten12C2013/00671-00682Abborre518.563.6Muskel  0.610.0518 0.0064b0.0095b