IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4821) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Lilla Öresjön 48212007-08-22Programområde sötvatten10C2007/00775-00784Abborre516.947.4Muskel  0.780.0322 0.00899b0.0077b  
Lilla Öresjön 48212013-09-04Programområde sötvatten12C2013/00822-00833Abborre516.747.1Muskel  0.640.0549 0.006 0.0083b