IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4819) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Fysingen 48192007-09-12Programområde sötvatten10C2007/01322-01331Abborre516.644.4Muskel  0.570.247 0.0211 0.0105b  
Fysingen 48192008-10-01Programområde sötvatten10C2008/01957-01966Abborre316.039.8Muskel  0.570.542 0.0589 0.0177   
Fysingen 48192009-09-23Programområde sötvatten10C2009/02502-02511Abborre517.761.9Muskel 0.190.470.37 0.0271 0.0096b  
Fysingen 48192010-09-09Programområde sötvatten10C2010/02153-02162Abborre517.053.5Muskel  0.450.306 0.0226 0.0109b  
Fysingen 48192011-09-15Programområde sötvatten12C2011/00741-00752Abborre518.369.5Muskel  0.710.232 0.024 0.008b  
Fysingen 48192012-08-30Programområde sötvatten12C2012/00277-00288Abborre513.947.4Muskel  0.600.339 0.0269 0.01b  
Fysingen 48192013-09-20Programområde sötvatten12C2013/01685-01696Abborre416.450.9Muskel  0.530.2 0.0138 0.0098b  
Fysingen 48192014-08-25Programområde sötvatten12C2014/00696-00707Abborre515.741.9Muskel  0.630.334 0.0231 0.0095b  
Fysingen 48192015-08-20Programområde sötvatten12C2015/01040-01051Abborre516.447.0Muskel  0.500.319 0.021 0.009