IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4516) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Bästeträsk 45162007-10-17Programområde sötvatten10C2007/03478-03487Abborre317.758.3Muskel  0.780.102 0.00899b0.0077b  
Bästeträsk 45162013-08-29Programområde sötvatten12C2013/02162-02173Abborre418.564.6Muskel  0.780.0798 0.0063b0.0095b