IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4513) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Älgsjön 45132007-08-19Programområde sötvatten10C2007/01456-01465Abborre616.544.8Muskel  0.680.0691 0.0106 0.00886b  
Älgsjön 45132013-10-06Programområde sötvatten12C2013/02619-02630Abborre617.955.3Muskel  0.440.115 0.008 0.0092b