IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4213) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Tärnan 42132007-09-13Programområde sötvatten10C2007/01346-01355Abborre617.449.3Muskel  0.590.235 0.0119b0.0102b  
Tärnan 42132013-10-04Programområde sötvatten12C2013/02719-02730Abborre515.637.8Muskel  0.610.158 0.0056b0.0083b