IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4167) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvatten1VA20011001Abborre 18.264.7Muskel  1.00      0.09 
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvatten1VA20011002Abborre 18.869.8Muskel  0.66      0.311 
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvatten1VA20011003Abborre 19.885.0Muskel  0.98      0.281 
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvatten1VA20011004Abborre 19.282.0Muskel  0.66      0.121 
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvatten1VA20011005Abborre 19.491.0Muskel  0.77      0.247 
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvatten1VA20011006Abborre 17.658.6Muskel  0.60      0.133 
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvatten1VA20011007Abborre 18.471.2Muskel  0.60      0.117 
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvatten1VA20011008Abborre 18.061.6Muskel  0.88      0.125 
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvatten1VA20011009Abborre 18.670.7Muskel  0.74      0.135 
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvatten1VA20011010Abborre 19.584.4Muskel  0.65      0.246 
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvatten1VA20001001Abborre 19.882.8Muskel  0.60      0.283 
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvatten1VA20001002Abborre 19.171.8Muskel  0.70      0.1 
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvatten1VA20001003Abborre 19.170.2Muskel  0.60      0.15 
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvatten1VA20001004Abborre 18.5562.2Muskel  0.90      0.144 
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvatten1VA20001006Abborre 19.576.3Muskel  0.70      0.186 
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvatten1VA20001007Abborre 20.395.6Muskel  0.70      0.471 
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvatten1VA20001008Abborre 19.476.8Muskel  0.60      0.25 
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvatten1VA20001009Abborre 19.990.5Muskel  0.80      0.113 
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvatten1VA20001010Abborre 18.063.4Muskel  0.60      0.117 
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvatten1VA19981004Abborre 18.066.2Muskel  1.00      0.19 
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvatten1VA19981005Abborre 17.455.8Muskel  0.60      0.0333 
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvatten1VA19981006Abborre 17.050.5Muskel  0.70      0.0714 
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvatten1VA19981007Abborre 17.554.6Muskel  1.00      0.12 
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvatten1VA19981008Abborre 21.097.2Muskel  0.80      0.113 
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvatten1VA19981009Abborre 20.6117.4Muskel  0.90      0.0889 
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvatten1VA19981010Abborre 21.099.1Muskel  0.80      0.125 
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvatten1VA19981011Abborre 20.5101.9Muskel  0.90      0.0222 
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvatten1VA19981012Abborre 20.081.9Muskel  0.80      0.025 
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvatten1VA19981013Abborre 21.2109.4Muskel  0.90      0.167 
Vänern SO Åsundaön 41671997-09-01Programområde sötvatten1VA19971003Abborre 21.488.7Muskel  0.90      0.0889 
Vänern SO Åsundaön 41671997-09-01Programområde sötvatten1VA19971005Abborre 19.059.7Muskel  0.80      0.225 
Vänern SO Åsundaön 41671997-09-01Programområde sötvatten1VA19971006Abborre 19.167.4Muskel  0.80      0.125 
Vänern SO Åsundaön 41671997-09-01Programområde sötvatten1VA19971009Abborre 19.566.5Muskel  0.70      0.214 
Vänern SO Åsundaön 41671997-09-01Programområde sötvatten1VA19971020Abborre 20.688.3Muskel  0.90      0.0667 
Vänern SO Åsundaön 41671997-09-01Programområde sötvatten1VA19971035Abborre 18.147.1Muskel  0.80      0.263 
Vänern SO Åsundaön 41671997-09-01Programområde sötvatten1VA19971036Abborre 19.061.1Muskel  0.90      0.1 
Vänern SO Åsundaön 41671996-09-01Programområde sötvatten1VA19961004Abborre 18.092.4Muskel  0.80      0.04 
Vänern SO Åsundaön 41671996-09-01Programområde sötvatten1VA19961005Abborre 16.857.4Muskel  1.00      0.07 
Vänern SO Åsundaön 41671996-09-01Programområde sötvatten1VA19961006Abborre 17.462.0Muskel  1.00      0.1 
Vänern SO Åsundaön 41671996-09-01Programområde sötvatten1VA19961008Abborre 16.658.5Muskel  0.90      0.045 
Vänern SO Åsundaön 41671996-09-01Programområde sötvatten1VA19961023Abborre 17.261.9Muskel  0.70      0.161 
Vänern SO Åsundaön 41671996-09-01Programområde sötvatten1VA19961030Abborre 20.097.0Muskel  1.20      0.144 
Vänern SO Åsundaön 41671996-09-01Programområde sötvatten1VA19961031Abborre 20.291.2Muskel  0.90      0.099 
Vänern SO Åsundaön 41671996-09-01Programområde sötvatten1VA19961045Abborre 20.4108.3Muskel  0.80      0.16 
Vänern SO Åsundaön 41672003-09-01Programområde sötvatten1VAN03001Abborre 18.268.8Muskel  0.62      0.0968 
Vänern SO Åsundaön 41672003-09-01Programområde sötvatten1VAN03002Abborre 18.360.8Muskel  0.72      0.0972 
Vänern SO Åsundaön 41672003-09-01Programområde sötvatten1VAN03003Abborre 20.290.8Muskel  0.82      0.061 
Vänern SO Åsundaön 41672003-09-01Programområde sötvatten1VAN03004Abborre 18.365.7Muskel  1.02      0.0392 
Vänern SO Åsundaön 41672003-09-01Programområde sötvatten1VAN03005Abborre 20.899.5Muskel  0.93      0.0538 
Vänern SO Åsundaön 41672003-09-01Programområde sötvatten1VAN03006Abborre 18.468.1Muskel  0.73      0.089 
12