IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(120) Station:(4172) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Vänern Bärön, Värmlandssjön 41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966001Öring 77.04810.0Muskel  1.40      3.05 
Vänern Bärön, Värmlandssjön 41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966002Öring 74.05100.0Muskel  8.40      0.888 
Vänern Bärön, Värmlandssjön 41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966003Öring 80.05500.0Muskel  4.80      1.12 
Vänern Bärön, Värmlandssjön 41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966004Öring 73.04450.0Muskel  3.70      1.34 
Vänern Bärön, Värmlandssjön 41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966005Öring 71.03944.0Muskel  6.20      0.844 
Vänern Bärön, Värmlandssjön 41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966006Öring 70.04160.0Muskel  5.60      0.95 
Vänern Bärön, Värmlandssjön 41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966007Öring 70.03680.0Muskel  5.90      0.949 
Vänern Bärön, Värmlandssjön 41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966008Öring 73.04070.0Muskel  5.00      1.02 
Vänern Bärön, Värmlandssjön 41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966009Öring 71.04500.0Muskel  6.00      0.975 
Vänern Bärön, Värmlandssjön 41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966010Öring 70.04040.0Muskel  5.70      0.972