IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(9425) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Karlskrona 94252015-05-16Programområde hav1C2015/05609Havsörn   Ägg  4.4841.6 0.485     
Karlskrona 94252015-05-15Programområde hav1C2015/05610Havsörn   Ägg  5.5254.4 0.346