IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3672) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Mönsterås 36722013-05-07Programområde hav1C2013/03964Havsörn   Ägg  3.4691.1 0.364     
Mönsterås 36722014-05-20Programområde hav1C2014/04443Havsörn   Ägg  4.0341.8 0.403     
Mönsterås 36722014-05-23Programområde hav1C2014/04444Havsörn   Ägg  5.2228.2 0.393