IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3668) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Degerhamn 36682015-05-17Programområde hav1C2015/05616Havsörn   Ägg  6.8529.1 0.423     
Degerhamn 36682015-05-17Programområde hav1C2015/05617Havsörn   Ägg  5.7247.4 0.541