IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3665) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Västervik 36652010-01-01Programområde hav1C2010/11488Havsörn   Ägg  6.3158.4 0.445     
Västervik 36652010-01-01Programområde hav1C2010/11489Havsörn   Ägg  4.5044 0.871     
Västervik 36652012-05-26Programområde hav1C2012/05333Havsörn   Ägg  5.2441.8 0.559     
Västervik 36652014-05-28Programområde hav1C2014/04442Havsörn   Ägg  4.7482.3 0.535