IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3386) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Nyköping 33862010-01-01Programområde hav1C2010/11322Havsörn   Ägg  5.23102 0.357     
Nyköping 33862012-05-21Programområde hav1C2012/05334Havsörn   Ägg  5.6143.9 0.467     
Nyköping 33862012-05-21Programområde hav1C2012/05335Havsörn   Ägg  5.3448.9 0.504     
Nyköping 33862012-05-21Programområde hav1C2012/05336Havsörn   Ägg  3.9152.2 0.422     
Nyköping 33862014-05-30Programområde hav1C2014/04436Havsörn   Ägg  3.5560.7 0.519     
Nyköping 33862014-05-30Programområde hav1C2014/04437Havsörn   Ägg  4.6452.7 0.473