IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3369) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Östhammar 33692010-01-01Programområde hav1C2010/11319Havsörn   Ägg  3.5411.2 0.0586     
Östhammar 33692013-05-14Programområde hav1C2013/02273Havsörn   Ägg  7.2150.1 0.222