IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3171) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Norrtälje 31712013-06-02Programområde hav1C2013/02268Havsörn   Ägg  5.1031.2 0.176     
Norrtälje 31712013-05-21Programområde hav1C2013/02269Havsörn   Ägg  4.4539.7 0.16     
Norrtälje 31712013-05-22Programområde hav1C2013/02270Havsörn   Ägg  4.3225.3 0.138     
Norrtälje 31712014-05-24Programområde hav1C2014/04445Havsörn   Ägg  4.5546.9 0.414     
Norrtälje 31712015-05-20Programområde hav1C2015/05606Havsörn   Ägg  2.2699 0.691     
Norrtälje 31712015-05-23Programområde hav1C2015/05607Havsörn   Ägg  5.5530.4 0.162     
Norrtälje 31712015-05-23Programområde hav1C2015/05608Havsörn   Ägg  5.8734.4 0.197