IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(2) Station:(6723) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde hav20C2000/08334-08353Blåmussla   Helkropp  1.480.0881 0.0368   0.125 
Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde hav20C2000/08354-08373Blåmussla   Helkropp  1.410.0898 0.0328 0.0085 0.131 
Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde hav20C2000/08374-08393Blåmussla   Helkropp  1.560.0795 0.0268 0.00818 0.114 
Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde hav20C2000/08394-08413Blåmussla   Helkropp  1.760.0753 0.0255 0.00723 0.108 
Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde hav20C2000/08414-08433Blåmussla   Helkropp  1.690.0757 0.0245 0.00776 0.108 
Kvädöfjärden 67231999-10-08Programområde hav20C1999/08592-08611Blåmussla   Helkropp  1.000.0713 0.0243 0.0108 0.106 
Kvädöfjärden 67232001-10-02Programområde hav20C2001/08277-08296Blåmussla   Helkropp  1.260.0548 0.0111 0.00827 0.0741 
Kvädöfjärden 67232001-10-02Programområde hav20C2001/08297-08316Blåmussla   Helkropp  1.300.0653 0.0146 0.00909 0.089 
Kvädöfjärden 67232001-10-02Programområde hav20C2001/08317-08336Blåmussla   Helkropp  1.370.0729 0.0169 0.00985 0.0997 
Kvädöfjärden 67232001-10-02Programområde hav20C2001/08337-08356Blåmussla   Helkropp  1.380.0632 0.0139 0.00719 0.0842 
Kvädöfjärden 67232001-10-02Programområde hav20C2001/08357-08376Blåmussla   Helkropp  1.600.0771 0.0181 0.0105 0.106 
Kvädöfjärden 67232002-10-07Programområde hav20C2002/08256-08275Blåmussla   Helkropp  1.280.0835 0.0184   0.102 
Kvädöfjärden 67232002-10-07Programområde hav20C2002/08276-08295Blåmussla   Helkropp  1.910.0845 0.0243   0.109 
Kvädöfjärden 67232002-10-07Programområde hav20C2002/08296-08315Blåmussla   Helkropp  1.550.0908 0.0206   0.111 
Kvädöfjärden 67232002-10-07Programområde hav20C2002/08316-08335Blåmussla   Helkropp  2.170.105 0.0285   0.134 
Kvädöfjärden 67232002-10-07Programområde hav20C2002/08336-08355Blåmussla   Helkropp  2.400.098 0.0261   0.124 
Kvädöfjärden 67232003-10-15Programområde hav20C2003/08211-08230Blåmussla   Helkropp  1.240.0666 0.0164 0.0106 0.0936 
Kvädöfjärden 67232003-10-15Programområde hav20C2003/08231-08250Blåmussla   Helkropp  1.290.0644 0.0143 0.00822 0.087 
Kvädöfjärden 67232003-10-15Programområde hav20C2003/08251-08270Blåmussla   Helkropp  1.690.07 0.0157 0.00845 0.0942 
Kvädöfjärden 67232003-10-15Programområde hav20C2003/08271-08290Blåmussla   Helkropp  1.350.0595 0.0118 0.00817 0.0795 
Kvädöfjärden 67232003-10-15Programområde hav20C2003/08291-08310Blåmussla   Helkropp  1.530.0705 0.0138 0.00926 0.0935 
Kvädöfjärden 67232004-09-20Programområde hav20C2004/08890-08909Blåmussla   Helkropp  1.230.0715 0.015 0.0119 0.0984 
Kvädöfjärden 67232004-09-20Programområde hav20C2004/08910-08929Blåmussla   Helkropp  1.350.0752 0.014 0.0131 0.102 
Kvädöfjärden 67232004-09-20Programområde hav20C2004/08930-08949Blåmussla   Helkropp  0.250.515 0.0981 0.0981 0.711 
Kvädöfjärden 67232004-09-20Programområde hav20C2004/08950-08969Blåmussla   Helkropp  1.690.075 0.0154 0.0133 0.104 
Kvädöfjärden 67232004-09-20Programområde hav20C2004/08970-08989Blåmussla   Helkropp  1.370.0702 0.014 0.0129 0.097 
Kvädöfjärden 67232005-10-14Programområde hav20C2005/08017-08036Blåmussla   Helkropp  1.460.0544 0.015 0.0101 0.0794 
Kvädöfjärden 67232005-10-14Programområde hav20C2005/08037-08056Blåmussla   Helkropp  1.430.0596 0.0156 0.00927 0.0844 
Kvädöfjärden 67232005-10-14Programområde hav20C2005/08057-08076Blåmussla   Helkropp  1.600.061 0.0161 0.00844 0.0856 
Kvädöfjärden 67232005-10-14Programområde hav20C2005/08077-08096Blåmussla   Helkropp  1.440.0576 0.0144 0.00903 0.081 
Kvädöfjärden 67232005-10-14Programområde hav20C2005/08097-08116Blåmussla   Helkropp  1.590.0577 0.0153 0.00918 0.0822 
Kvädöfjärden 67232006-10-09Programområde hav20C2006/08318-08337Blåmussla   Helkropp  0.990.0507 0.0109 0.00729 0.0689 
Kvädöfjärden 67232006-10-09Programområde hav20C2006/08358-08377Blåmussla   Helkropp  1.480.0667 0.0121 0.00908 0.0878 
Kvädöfjärden 67232006-10-09Programområde hav20C2006/08378-08397Blåmussla   Helkropp  1.220.0587 0.0117 0.00787 0.0783 
Kvädöfjärden 67232006-10-09Programområde hav20C2006/08338-08357Blåmussla   Helkropp  1.250.0621 0.0121 0.00795 0.0821 
Kvädöfjärden 67232006-10-09Programområde hav20C2006/08398-08417Blåmussla   Helkropp  1.460.0633 0.0122 0.00789 0.0833 
Kvädöfjärden 67232007-01-01Programområde hav20C2007/05061-05080Blåmussla 3.31.8Helkropp  1.100.041 0.01 0.005b  
Kvädöfjärden 67232007-01-01Programområde hav20C2007/05081-05100Blåmussla 3.72.3Helkropp  0.990.041 0.01 0.006b  
Kvädöfjärden 67232007-01-01Programområde hav1C2007/05021-05040Blåmussla 2.81.0Helkropp  1.010.054 0.012 0.006b  
Kvädöfjärden 67232007-01-01Programområde hav1C2007/05041-05060Blåmussla 3.01.2Helkropp  1.290.051 0.012 0.006   
Kvädöfjärden 67232007-01-01Programområde hav1C2007/05101-05120Blåmussla 4.02.8Helkropp  1.150.055 0.012 0.006   
Kvädöfjärden 67232008-01-01Programområde hav20C2008/06750-06769Blåmussla   Helkropp  1.160.0373 0.00851 0.00499   
Kvädöfjärden 67232008-01-01Programområde hav20C2008/06770-06789Blåmussla   Helkropp  1.180.0455 0.00857 0.00662   
Kvädöfjärden 67232008-01-01Programområde hav20C2008/06790-06809Blåmussla   Helkropp  1.360.0431 0.00859 0.00588   
Kvädöfjärden 67232008-01-01Programområde hav20C2008/06810-06829Blåmussla   Helkropp  1.420.0478 0.00976 0.00618   
Kvädöfjärden 67232008-01-01Programområde hav20C2008/06830-06849Blåmussla   Helkropp  1.230.0453 0.00918 0.00601   
Kvädöfjärden 67232009-09-14Programområde hav20C2009/08084-08103Blåmussla 2.310.8Helkropp  1.340.0661 0.0158 0.008   
Kvädöfjärden 67232009-09-14Programområde hav20C2009/08104-08123Blåmussla 2.831.5Helkropp  1.300.0624 0.0147 0.0099   
Kvädöfjärden 67232009-09-14Programområde hav20C2009/08124-08143Blåmussla 3.151.6Helkropp  1.300.0546 0.0122 0.0075   
Kvädöfjärden 67232009-09-14Programområde hav20C2009/08144-08163Blåmussla 3.382.3Helkropp  1.370.0645 0.0154 0.0088   
12