IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(13) Station:(30709) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05062Sandskädda425.7148.1Muskel 16.70.510.86     0.77 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05063Sandskädda527.4187.5Muskel 21.21.040.46     0.41 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05064Sandskädda525.8133.2Muskel 17.70.650.2     0.18 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05065Sandskädda529.3230.2Muskel 16.20.483.14 0.4   3.19 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05066Sandskädda528.8208.5Muskel 17.50.681.1     0.99 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05067Sandskädda321.2113.2Muskel 22.81.420.482 0.08   0.47 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05068Sandskädda726.4188.1Muskel 19.80.920.72 0.13   0.77 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05069Sandskädda428.1202.4Muskel 17.90.692.66     2.4 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05070Sandskädda623.6122.9Muskel 21.20.841.75 0.32   1.85 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05071Sandskädda626.9188.2Muskel 20.81.391.68 0.52   2.22 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05072Sandskädda526.5192.9Muskel 19.70.580.21     0.2 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05073Sandskädda526.4157.6Muskel 20.30.760.69     0.62 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05074Sandskädda427.3179.4Muskel 19.10.730.22     0.2 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05075Sandskädda524.0131.5Muskel 19.60.520.704     0.68 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05076Sandskädda627.4184.8Muskel 19.50.820.47     0.42 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05077Sandskädda528.4223.8Muskel 17.10.625.44 1.14   5.93 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05078Sandskädda528.0219.8Muskel 150.430.821     0.77 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05079Sandskädda631.4283.3Muskel 221.700.56 0.06   0.56 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05080Sandskädda628.0189.2Muskel 17.50.620.61     0.55 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05081Sandskädda528.8209.3Muskel 13.30.342.29     2.06 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05082Sandskädda628.7222.7Muskel 16.40.770.83     0.75 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05083Sandskädda727.2179.3Muskel 15.60.341.58     1.42 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05084Sandskädda629.0252.0Muskel 19.51.360.75 0.11   0.77 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05085Sandskädda529.0217.0Muskel 16.70.450.28     0.25 
Nidingen 307091988-10-24Programområde hav1P1988/05086Sandskädda431.8322.6Muskel 19.70.915.04 0.75   5.22