IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7939) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %BDE47 ng/g lw*BDE99 ng/g lw*BDE100 ng/g lw*BDE153*BDE154*HBCD ng/g lw*
Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmarkC2014/00272Tornfalk   Ägg  5.790.287b0.385 0.159 5.27   0.578b
Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmarkC2014/00273Tornfalk   Ägg  6.270.262b0.364 0.144 4.83   0.527b
Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmarkC2014/00274Tornfalk   Ägg  7.500.327b0.344 0.164b5.38   0.658b
Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmarkC2014/00275Tornfalk   Ägg19.886 5.740.287b0.287b0.144b1.06   0.578b
Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmarkC2014/00276Tornfalk   Ägg19.609 5.850.282b0.282b0.142b1.15   0.568b