IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7712) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %BDE47 ng/g lw*BDE99 ng/g lw*BDE100 ng/g lw*BDE153*BDE154*HBCD ng/g lw*
Hög kyrka 77122014-06-23Programområde jordbruksmarkC2014/00227Tornfalk   Ägg20.945 6.330.257b0.353 0.129b2.34   0.518b
Hög kyrka 77122014-06-23Programområde jordbruksmarkC2014/00228Tornfalk   Ägg17.0 6.370.256b0.352 0.142 2.46   0.515b