IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7693) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %BDE47 ng/g lw*BDE99 ng/g lw*BDE100 ng/g lw*BDE153*BDE154*HBCD ng/g lw*
Ösjövägen 76932014-08-06Programområde jordbruksmarkC2014/00283Tornfalk   Ägg  4.550.363b1.68 0.537 4.5   0.731b
Ösjövägen 76932014-08-06Programområde jordbruksmarkC2014/00284Tornfalk   Ägg17.652 5.330.549 2.13 1.03 5.77   0.608b