IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7692) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %BDE47 ng/g lw*BDE99 ng/g lw*BDE100 ng/g lw*BDE153*BDE154*HBCD ng/g lw*
Siljansnäs 76922014-07-18Programområde jordbruksmarkC2014/00280Tornfalk   Ägg18.524 5.080.324b0.432 0.163b2.81   0.651b
Siljansnäs 76922014-07-18Programområde jordbruksmarkC2014/00281Tornfalk   Ägg18.012 4.860.337b0.4 0.169b2.33   0.678b
Siljansnäs 76922014-07-18Programområde jordbruksmarkC2014/00282Tornfalk   Ägg18.087 8.290.295b0.121 0.007 1.49   0.594b