IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6721) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %BDE47 ng/g lw*BDE99 ng/g lw*BDE100 ng/g lw*BDE153*BDE154*HBCD ng/g lw*
Allgjuttern 67212013-09-30Programområde sötvattenC2013/02570-02581Abborre415.839.2Muskel  0.793.0 3.8 1.3 0.7 1.0 1.9 
Allgjuttern 67212008-09-01Programområde sötvattenC2008/01408-01417Abborre620.887.7Muskel  0.6417.7 14.4 6.85 2.32 4.66 17.3 
Allgjuttern 67212009-08-24Programområde sötvattenC2009/00853-00862Abborre417.654.5Muskel 0.210.675.17 4.19 1.85 0.71 1.28 5.96 
Allgjuttern 67212010-08-11Programområde sötvattenC2010/01645-01654Abborre517.955.5Muskel  0.516.87 5.5 2.63 0.84 1.85 4.91 
Allgjuttern 67212007-08-15Programområde sötvattenC2007/01500-01509Abborre417.347.5Muskel  0.667.5 6.6 3.0 1.0 2.1 11.0