IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3665) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %BDE47 ng/g lw*BDE99 ng/g lw*BDE100 ng/g lw*BDE153*BDE154*HBCD ng/g lw*
Västervik 36652012-05-26Programområde havC2012/05333Havsörn   Ägg  5.24362.0 99.9 158.0 196.0 141.0 159.0 
Västervik 36652014-05-28Programområde havC2014/04442Havsörn   Ägg  4.74856.0 253.0 374.0 230.0 215.0 330.0