IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3369) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %BDE47 ng/g lw*BDE99 ng/g lw*BDE100 ng/g lw*BDE153*BDE154*HBCD ng/g lw*
Östhammar 33692013-05-14Programområde havC2013/02273Havsörn   Ägg  7.21581.0 101.0 174.0 111.0 130.0 48.6 
Östhammar 33692011-05-01Programområde havC2011/06030Havsörn   Ägg  6.72518.0 121.0 192.0 149.0 125.0 75.0