IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3171) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %BDE47 ng/g lw*BDE99 ng/g lw*BDE100 ng/g lw*BDE153*BDE154*HBCD ng/g lw*
Norrtälje 31712013-06-02Programområde havC2013/02268Havsörn   Ägg  5.10366.0 136.0 247.0 165.0 139.0 103.0 
Norrtälje 31712013-05-21Programområde havC2013/02269Havsörn   Ägg  4.45522.0 111.0 419.0 132.0 155.0 155.0 
Norrtälje 31712013-05-22Programområde havC2013/02270Havsörn   Ägg  4.32312.0 78.8 172.0 105.0 101.0 58.6 
Norrtälje 31712014-05-24Programområde havC2014/04445Havsörn   Ägg  4.55367.0 77.7 161.0 146.0 130.0 120.0 
Norrtälje 31712015-05-20Programområde havC2015/05606Havsörn   Ägg  2.26895.0 289.0 337.0 664.0 446.0 245.0 
Norrtälje 31712015-05-23Programområde havC2015/05607Havsörn   Ägg  5.55234.0 53.9 112.0 107.0 118.0 70.1 
Norrtälje 31712015-05-23Programområde havC2015/05608Havsörn   Ägg  5.87225.0 53.9 110.0 110.0 120.0 81.6